Cultură şi învăţământ

Prin demersurile educaţionale promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş s-a îmbunătăţit actul educaţional în şcolile din judeţ:
• săli de clase
• laboratoare
• ateliere şcolare
• săli de sport, etc.
În ultimii ani sistemul de învăţământ din judeţul Mureş a avut o evoluţie ascendentă. Acest lucru este dovedit şi de faptul că din anul 1999, când judeţul era pe locul 6 la nivel naţional, ca număr de unităţi de învăţământ, în anul 2004 ajunge să ocupe locul 2 la nivel naţional, din acelaşi punct de vedere.
Infrastructura educaţională în comuna Vătava este următoarea:
♦ Şcoala Generală Clasele I-VIII Vătava;
• Adresa: Vătava, Str. Principală, Nr.15
• Număr elevi în anul 2008: 106.
♦ Grădiniţa cu program normal Vătava;
• Adresa: Vătava, Str. Principală, Nr.89
• Număr preşcolari în anul 2008: 20.
♦ Şcoala Generală Clasele I-VIII Dumbrava;
• Adresa: Dumbrava, Str. Şcolii, Nr.65
• Număr elevi în anul 2008: 52.
♦ Grădiniţa cu program normal Dumbrava;
• Adresa: Dumbrava, Str. Principală, Nr.82
• Număr preşcolari în anul 2008: 14.
♦ Şcoala Generală Clasele I-IV Râpa de Jos;
• Adresa: Râpa de Jos, Str. Principală, Nr.64
• Număr elevi în anul 2008: 23.
♦ Grădiniţa cu program normal Râpa de Jos.
• Adresa: Vătava, Str. Principală, Nr.77
• Număr preşcolari în anul 2008: 13.